วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากเว็บไซต์
สกรีนเซฟเวอร์แบบใหม่ ค่อย ๆ กินหน้าจอ Desktop ของคุณไป.. A new funny screensaver that will remind you of your childhood computer 

Screenshot #1 of โปรแกรม DeskMan Screensaver 2.3.2 สกรีนเซฟเวอร์แบบใหม่ ค่อย ๆ กินหน้าจอ DesktopThe funny figure will 'eat up' your desktop wallpaper, only to restore it back.
DeskMan Screensaver shows animated DeskMan (our variant of legendary Pacman) that systematically eats your computer desktop. When desktop is eaten entirely, DeskMan moves to the start point and restores it. After it recovers, it will restart the cycle.

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่1

ข้าพเจ้า ด.ช.ศุกมล เเสงนาค  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่15 โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรคราม สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาเขต 10 กำลังศึกษาทฤฏีความรู้                                     (Theory ot knowlage :TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ"ใช้DeskMan Screensaver 2.3.2 สกรีนเซฟเวอร์แบบใหม่ ค่อย ๆ กินหน้าจอ Desktop ของคุณ.ได้อย่างไร     

1.จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้DeskMan Screensaver 2.3.2

ข้าพเจ้าจะใช้DeskMan Screensaver 2.3.2 สกรีนเซฟเวอร์แบบใหม่ ค่อย ๆ กินหน้าจอ Desktop ของคุณ.ได้อย่างไร